menú

títulos habilitantes

licenzas, autorizacións e concesións outorgadas a R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U.:

 • explotación dunha rede de telefonía fixa.
 • mensaxería electrónica.
 • provedor de acceso a Internet.
 • revenda do servizo telefónico fixo, en acceso directo e indirecto.
 • servizo telefónico fixo dispoñible ao público.
 • servizo telefónico móbil dispoñible ao público.
 • servizo telefónico sobre redes de datos en interoperatividade co servizo telefónico dispoñible ao público.
 • servizos vocais nómades.
 • subministro de comunicación de datos por paquetes ou circuítos.
 • titular das correspondentes autorizacións administrativas habilitantes para a prestación dos servizos de difusión de radio e televisión por cable na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • vídeo baixo demanda.
 • videoconferencia.