menú

responsabilidade social corporativa

O Grupo Euskaltel en xeral e R Cable y Telecable Telecomunicaciones SAU en particular teñen como misión responder de maneira integral ás necesidades de comunicación das persoas e axudar á maior produtividade das empresas, facilitándolles ferramentas de comunicación e xestión da información, contribuíndo ao desenvolvemento económico e social das contornas nas que opera.

Con esta consideración xeral de Grupo, R e Telecable desenvolveron unha Política Social Corporativa que lle permita consolidar un proxecto sustentable, tomando como referencia para iso o marco regulatorio vixente, a Axenda 2030, para o Desenvolvemento Sustentable, baseada nos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, o Acordo de Clima de París e o Código de Bo Goberno da Comisión Nacional do Mercado de Valores.