menú

política de privacidade en web e apps

 1. Identificación e datos de contacto do Responsable

  R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web, os seus subdominios e aplicacións móbiles da entidade (apps). Na presente cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade dos teus datos persoais na páxina web [*] e noutras webs que dependan de dito dominio (en adiante, o “Sitio Web”), así como apps vinculadas á sociedade.

  Así mesmo, a presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que te asisten en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“RGPD”). Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta coa Sociedade na seguinte dirección: fala-con-R@mundo-r.net

  Así mesmo, informámoste de que a Sociedade conta cunha Delegada de Protección de Datos designada a nivel Grupo, con quen te podes poñer en contacto a través da seguinte dirección dpd@mundo-r.net

 2. Información necesaria e actualizada

  Todos os campos que aparezan sinalados cun asterisco (*) nos formularios que se che faciliten débense cubrir obrigatoriamente, de tal modo que a omisión dalgún deles podería comportar a imposibilidade de que se che poidan facilitar os servizos solicitados. Deberás proporcionar información verídica, quedando prohibido o uso de alias ou medios para ocultar a túa identidade, con excepción dos casos nos que o mesmo formulario che solicite de maneira expresa a creación dun nome de usuario, nick ou alias.

  Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, deberás comunicar á Sociedade, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos teus datos de carácter persoal que se vaian producindo a través do seguinte correo electrónico fala-con-R@mundo-r.net

 3. Información xeral: descrición da información contida na política de privacidade

  Na presente política de privacidade encontrarás unha táboa identificando cada un dos diferentes tratamentos de datos realizados pola Sociedade no Sitio Web.

  En ditas táboas informativas informaráseche sobre:
  • As finalidades do tratamento dos teus datos persoais, isto é, o motivo polo cal a Sociedade trata os teus datos persoais.
  • As bases legais que permiten o tratamento de datos por parte da Sociedade para cada unha das finalidades indicadas.
  • A posible comunicación dos teus datos a terceiros, así como a causa da devandita comunicación. A estes efectos, informámoste de que non cedemos os teus datos persoais a terceiros, salvo cando exista unha obriga legal (Facenda Pública, Xuíces e Tribunais, Forzas e Corpos de Seguridade,…) ou expresamente o indiquemos na táboa que figura a continuación. Por outra banda, poderán ter acceso aos teus datos persoais os encargados do tratamento da Sociedade é dicir, os prestadores de servizos que para o desenvolvemento das súas funcións teñan que acceder aos teus datos persoais. Os prestadores de servizos que acceden aos teus datos persoais, con carácter xeral, dedícanse aos sectores de sistemas de información e tecnoloxía. Na táboa que figura a continuación indicaranse aqueloutros sectores en cuxa virtude os prestadores de servizos da Sociedade teñen que acceder aos teus datos persoais.

   Informámoste de que podes solicitar maior detalle de información respecto dos destinatarios dos teus datos enviando un correo electrónico á dirección fala-con-R@mundo-r.net, indicando o tratamento concreto sobre cuxos destinatarios queres información.
  • A existencia de potenciais transferencias internacionais de datos.
  • O prazo de conservación dos datos que nos facilites. A estes efectos informámosche de que conservamos os teus datos persoais durante toda a vixencia da relación contractual ou por un período superior se así nolo autorizaches. Así mesmo, informámosche de que os teus datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, polos prazos que legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación.

 4. Información detallada dos tratamentos realizados pola Sociedade

  Finalidade do tratamento
  Base legal
  Destinatarios
  Transferencias internacionais
  Prazo de conservación
  Xestionar as solicitudes de prestación de servizos que nos realices a través do Sitio Web:
  • Contratación de servizos
  • Xestión das consultas de cobertura
  • Xestión das interaccións no foro e no blog
  • Xestionar a túa participación en concursos, sorteos ou promocións
  • Velocímetro
  • Xestión das solicitudes de subscrición á newsletter
  Xestión da relación contractual ou medidas precontractuais: a prestación dos servizos solicitados á Sociedade constitúe unha relación de prestación de servizos, aínda cando os mesmos sexan gratuítos.
  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing.
  Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  Durante a relación contractual.
  Xestionar o carriño abandonado nun proceso de compra
  Consentimento: realizaremos este tratamento de datos cando así o aceptaras para que nos poidamos poñer en contacto contigo como un recordatorio da compra fallida.
  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing.
  Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  Ata o envío do recordatorio da compra fallida ou cando nos revoques o consentimento (o que suceda antes).
  Servizos de información como Click-to-Call ou formularios de contacto
  Interese lexítimo da Sociedade: atender os requirimentos de información formuladas a través do sitio web.
  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing.
  Non se realizan transferencias internacionais.
  Ata que atendamos a túa solicitude ou te opoñas ao tratamento dos teus datos con esta finalidade (o que antes suceda).
  Se aínda non es cliente: envío de comunicacións comerciais da Sociedade por calquera medio.

  Así mesmo, utilizaranse para realizar convites a eventos e participacións en concursos, así como enviarche noticias relativas á Sociedade.
  Consentimento: mediante a marcación do recadro que figura no formulario de rexistro, autorizarás que che remitamos comunicacións comerciais dos sectores identificados na anterior columna.
  Non se cederán os teus datos persoais sobre a base deste tratamento.

  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos teus datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing que realizan as distintas campañas.
  Non se realizarán transferencias internacionais dos datos persoais.
  Ata que revoques o teu consentimento.

 5. Exercicio dos teus dereitos

  Informámoste de que poderás exercer os seguintes dereitos:

  (i) dereito de acceso aos teus datos persoais para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;

  (ii) dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;

  (iii) dereito de supresión dos teus datos persoais, cando isto sexa posible;

  (iv) dereito a solicitar a limitación do tratamento dos teus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservar os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (v) dereito de oposición ao tratamento dos teus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa o interese lexítimo. A Sociedade deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (vi) dereito á portabilidade dos teus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.

  (vii) dereito a revocar o teu consentimento en calquera momento.

  Poderás exercitar os teus dereitos en calquera momento e de forma gratuíta das seguintes formas:

   (i) Dirixindo un correo electrónico a fala-con-R@mundo-r.net indicando o dereito que desexas exercitar e os teus datos identificativos (para a túa comodidade, deixámosche uns formularios tipo para exercitar os teus dereitos).

   (ii) Ademais, dende a túa área privada na web, accedendo á sección de baixa, poderás darte de baixa de todos os envíos de comunicacións comerciais previamente aceptadas.

  Se considerases que R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. non tratou os datos persoais adecuadamente, poderás contactar co Delegado de Protección de Datos no correo dpd@mundo-r.net. Por outra parte, informámoste de que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se consideras que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos teus datos persoais.

 6. Cookies

  O sitio web pode utilizar Cookies. Para máis información consulta a nosa Política de Cookies

 7. Menores

  Os menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo a cumprimentación dos formularios cos datos persoais de ditos menores e a marcación, no seu caso, dos recadros que os acompañan.

 

 1. Identificación e datos de contacto do Responsable

  R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. é o responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se traten a través desta páxina web, os seus subdominios e aplicacións móbiles da entidade (apps). Na presente cláusula facilítase a información sobre o uso que realizará a Sociedade dos teus datos persoais na páxina web [*] e noutras webs que dependan de dito dominio (en adiante, o “Sitio Web”), así como apps vinculadas á sociedade.

  Así mesmo, a presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que te asisten en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“RGPD”). Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta coa Sociedade na seguinte dirección: fala-con-R@mundo-r.net

  Así mesmo, informámoste de que a Sociedade conta cunha Delegada de Protección de Datos designada a nivel Grupo, con quen te podes poñer en contacto a través da seguinte dirección dpd@mundo-r.net

 2. Información necesaria e actualizada

  Todos os campos que aparezan sinalados cun asterisco (*) nos formularios que se che faciliten débense cubrir obrigatoriamente, de tal modo que a omisión dalgún deles podería comportar a imposibilidade de que se che poidan facilitar os servizos solicitados. Deberás proporcionar información verídica, quedando prohibido o uso de alias ou medios para ocultar a túa identidade, con excepción dos casos nos que o mesmo formulario che solicite de maneira expresa a creación dun nome de usuario, nick ou alias.

  Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, deberás comunicar á Sociedade, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos teus datos de carácter persoal que se vaian producindo a través do seguinte correo electrónico fala-con-R@mundo-r.net

 3. Información xeral: descrición da información contida na política de privacidade

  Na presente política de privacidade encontrarás unha táboa identificando cada un dos diferentes tratamentos de datos realizados pola Sociedade no Sitio Web.

  En ditas táboas informativas informaráseche sobre:
  • As finalidades do tratamento dos teus datos persoais, isto é, o motivo polo cal a Sociedade trata os teus datos persoais.
  • As bases legais que permiten o tratamento de datos por parte da Sociedade para cada unha das finalidades indicadas.
  • A posible comunicación dos teus datos a terceiros, así como a causa da devandita comunicación. A estes efectos, informámoste de que non cedemos os teus datos persoais a terceiros, salvo cando exista unha obriga legal (Facenda Pública, Xuíces e Tribunais, Forzas e Corpos de Seguridade,…) ou expresamente o indiquemos na táboa que figura a continuación. Por outra banda, poderán ter acceso aos teus datos persoais os encargados do tratamento da Sociedade é dicir, os prestadores de servizos que para o desenvolvemento das súas funcións teñan que acceder aos teus datos persoais. Os prestadores de servizos que acceden aos teus datos persoais, con carácter xeral, dedícanse aos sectores de sistemas de información e tecnoloxía. Na táboa que figura a continuación indicaranse aqueloutros sectores en cuxa virtude os prestadores de servizos da Sociedade teñen que acceder aos teus datos persoais.

   Informámoste de que podes solicitar maior detalle de información respecto dos destinatarios dos teus datos enviando un correo electrónico á dirección fala-con-R@mundo-r.net, indicando o tratamento concreto sobre cuxos destinatarios queres información.
  • A existencia de potenciais transferencias internacionais de datos.
  • O prazo de conservación dos datos que nos facilites. A estes efectos informámosche de que conservamos os teus datos persoais durante toda a vixencia da relación contractual ou por un período superior se así nolo autorizaches. Así mesmo, informámosche de que os teus datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, polos prazos que legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación.

 4. Información detallada dos tratamentos realizados pola Sociedade

  - Finalidade do tratamento: Xestionar as solicitudes de prestación de servizos que nos realices a través do Sitio Web:

  • Contratación de servizos
  • Xestión das consultas de cobertura
  • Xestión das interaccións no foro e no blog
  • Xestionar a túa participación en concursos, sorteos ou promocións
  • Velocímetro
  • Xestión das solicitudes de subscrición á newsletter

  - Base legal: Xestión da relación contractual ou medidas precontractuais: a prestación dos servizos solicitados á Sociedade constitúe unha relación de prestación de servizos, aínda cando os mesmos sexan gratuítos.
  - Destinatarios: As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  - Prazo de conservación: Durante a relación contractual.

   

  - Finalidade do tratamento: Xestionar o carriño abandonado nun proceso de compra
  - Base legal: Consentimento: realizaremos este tratamento de datos cando así o aceptaras para que nos poidamos poñer en contacto contigo como un recordatorio da compra fallida.
  - Destinatarios: As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  - Prazo de conservación: Ata o envío do recordatorio da compra fallida ou cando nos revoques o consentimento (o que suceda antes).

   

  - Finalidade do tratamento: Servizos de información como Click-to-Call ou formularios de contacto
  - Base legal: Interese lexítimo da Sociedade: atender os requirimentos de información formuladas a través do sitio web.
  - Destinatarios: As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais.
  - Prazo de conservación: Ata que atendamos a túa solicitude ou te opoñas ao tratamento dos teus datos con esta finalidade (o que antes suceda).

   

  - Finalidade do tratamento: Se aínda non es cliente: envío de comunicacións comerciais da Sociedade por calquera medio.

  Así mesmo, utilizaranse para realizar convites a eventos e participacións en concursos, así como enviarche noticias relativas á Sociedade.
  - Base legal: Consentimento: mediante a marcación do recadro que figura no formulario de rexistro, autorizarás que che remitamos comunicacións comerciais dos sectores identificados na anterior columna.
  - Destinatarios: Non se cederán os teus datos persoais sobre a base deste tratamento.

  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos teus datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing que realizan as distintas campañas.
  - Transferencias internacionais: Non se realizarán transferencias internacionais dos datos persoais.
  - Prazo de conservación: Ata que revoques o teu consentimento. 5. Exercicio dos teus dereitos

  Informámoste de que poderás exercer os seguintes dereitos:

  (i) dereito de acceso aos teus datos persoais para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;

  (ii) dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;

  (iii) dereito de supresión dos teus datos persoais, cando isto sexa posible;

  (iv) dereito a solicitar a limitación do tratamento dos teus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservar os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (v) dereito de oposición ao tratamento dos teus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa o interese lexítimo. A Sociedade deixará de tratar os teus datos salvo que teña un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (vi) dereito á portabilidade dos teus datos dos teus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.

  (vii) dereito a revocar o teu consentimento en calquera momento.

  Poderás exercitar os teus dereitos en calquera momento e de forma gratuíta das seguintes formas:

  (i)
   Dirixindo un correo electrónico a fala-con-R@mundo-r.net indicando o dereito que desexas exercitar e os teus datos identificativos (para a túa comodidade, deixámosche uns formularios tipo para exercitar os teus dereitos).

   (ii) Ademais, dende a túa área privada na web, accedendo á sección de baixa, poderás darte de baixa de todos os envíos de comunicacións comerciais previamente aceptadas.

  Se considerases que R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. non tratou os datos persoais adecuadamente, poderás contactar co Delegado de Protección de Datos no correo dpd@mundo-r.net. Por outra parte, informámoste de que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se consideras que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos teus datos persoais.

 6. Cookies

  O sitio web pode utilizar Cookies. Para máis información consulta a nosa Política de Cookies

 7. Menores

  Os menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través do sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través do sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo a cumprimentación dos formularios cos datos persoais de ditos menores e a marcación, no seu caso, dos recadros que os acompañan.