menú

calidade do servizo

a información de Calidade de Servizo que se facilita neste apartado, elaborouse segundo o establecido na Orde ITC/912/2006, de 29 de marzo, por que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servizos de comunicacións electrónicas.

para unha maior información sobre as obrigacións de Calidade de Servizo dos provedores de servizos de comunicacións electrónicas, pode consultarse o apartado específico da páxina de internet da SETSI relativa a Calidade de Servizo