menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet relevantes

servizo de acceso a internet HFC 350/35Mb
nivel medido
medición

T2
2017 (2)

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

baixada velocidade media (Kbps) - - - - 295242 (1)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - - - 334034
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - - - 183455
subida velocidade media (Kbps) - - - - 32579
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - - - 33026
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - - - 31257

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 269.621 kbps e 320.863 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T2
2017 (1)

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

baixada velocidade media (Kbps) 186762 (2) 187604 (2) 187579 (2) 191588 (2) 183382 (2)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 197834 197966 198046 198028 197058
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 146638 137513 142161 161539 126322
subida velocidade media (Kbps) 18832 18927 18897 18926 18958
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 19112 19331 19220 19398 19438
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 18437 18764 18793 18556 18745

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,41%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 101.317 kbps e 204.800 kbps (T2 2017), entre 119.014 kbps e 204.800 kbps (T3 2017), entre 132.683 kbps e 204.800 kbps (T4 2017), entre 140.277 kbps e 204.800 kbps (T1 2018) e entre 162.932 e 203.832 kbps (T2 2018).

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T2
2017 (1)

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

baixada velocidade media (Kbps) 90214 (2) 89103 (2) 93827 (2) 93534 94846 (2)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 98967 98556 98598 98325 98937
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 58736 54029 77469 82489 76902
subida velocidade media (Kbps) 9717 9715 9714 9711 9719
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 9885 9893 9893 9895 9903
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 9638 9646 9649 9641 9648

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,73%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 33.877 kbps e 102.400 kbps (T2 2017), entre 47.786 kbps e 102.400 kbps (T3 2017), entre 86.635 kbps e 102.400 kbps (T4 2017), e entre 84.831 e 102.400 kbps (T2 2018).

 

servizo de acceso a internet HFC 60/6Mb
nivel medido
medición

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018 (1)

T2
2018

baixada velocidade media (Kbps) - - - 56996 (2) 57568 (2)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - - 59293 59277
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - - 39637 45807
subida velocidade media (Kbps) - - - 5543 (3) 5876 (3)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - - 5919 5930
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - - 3725 5767

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 17,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 33.087 kbps e 61.440 kbps (T1 2018) e entre 46.675 e 61.440 kbps (T2 2018).

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 4.171 kbps e 6.144 kbps (T1 2018) e entre 4.856 e 6.144 kbps (T2 2018).

 

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet que deixaron de medirse

servizo de acceso a internet HFC 150/15Mb
nivel medido
medición

T2
2017 (1)

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

baixada velocidade media (Kbps) 144749 (2) 142809 (2) 142844 (2) - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 152357 152400 152487 - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 120241 107739 113288 - -
subida velocidade media (Kbps) 13692 14000 (3) 14323 - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 14591 14656 14670 - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 10959 10150 14214 - -

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,42%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 67.819 kbps e 153.600 kbps (T2 2017), entre 73.121 kbps e 153.600 kbps (T3 2017) e entre 85.921 kbps e 153.600 kbps (T4 2017).

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 11.767 kbps e 15.360 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 50/5Mb
nivel medido
medición

T2
2017 (1)

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

baixada velocidade media (Kbps) 48325 (2) 49020 49186 - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 49720 49728 49735 - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 42611 44408 44676 - -
subida velocidade media (Kbps) 4960 4956 4952 - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 5027 5037 5007 - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 4891 4904 4902 - -

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,41%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 41.963 kbps e 51.200 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 20/2Mb
nivel medido
medición

T2
2017 (1)

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

baixada velocidade media (Kbps) 21179 (2) 21105 (2) 21273 (2) - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 21327 21335 21338 - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 20237 20003 21018 - -
subida velocidade media (Kbps) 2270 2279 2278 - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 2288 2288 2288 - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 2134 2254 2253 - -

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,42%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 5.607 kbps e 20.480 kbps (T2 2017), entre 5.280 kbps e 20.480 kbps (T3 2017) e entre 6.467 kbps e 20.480 kbps (T4 2017).

 

(*) Para a obtención do percentil 95 tómanse todas as medidas da velocidadee de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas. Correspóndese coa velocidadee máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

(**) Para a obtención do percentil 5 tómanse todas as medidas da velocidadee de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 5 % de todas elas. Correspóndese coa velocidadee máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.