menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet relevantes

servizo de acceso a internet HFC 500/50Mb
nivel medido
medición

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

servizo de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido
medición

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T4
2018 (2)

T1
2019

T2
2019 (3)

T3
2019 (4)

T4
2019 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 178493 (1) 180010 180973 (1) -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 190302 190507 190468 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 138002 142334 149699 -- --
subida velocidade media (Kbps) 18872 18956 18960 -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 19257 19244 19254 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 18479 18794 18811 -- --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 151.536 e 204.800 kbps (T3 2018), entre 166.269 e 204.800 kbps (T4 2018) e entre 166.802 e 195.144 kbps (T2 2019).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T4
2018 (2)

T1
2019

T2
2019 (3)

T3
2019 (4)

T4
2019 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 92454 92461 (1) 93318 (1) -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 95864 95932 95927 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 78005 77807 83179 -- --
subida velocidade media (Kbps) 9680 9714 9717 -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 9770 9797 9807 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 9550 9678 9680 -- --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 78.003 e 102.400 kbps (T3 2018), entre 83.069 e 101.852 kbps (T1 2019) e entre 82.613 e 102.400 kbps (T2 2019).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a Internet que deixaron de medirse

servizo de acceso a internet HFC 350/35Mb
nivel medido
medición

T4
2018 (2)

T1
2019

T2
2019 (3)

T3
2019

T4
2019

baixada velocidade media (Kbps) 291070 (1) 288596 296564 -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 327526 327382 327884 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 202521 202106 219122 -- --
subida velocidade media (Kbps) 32603 32670 32661 -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 33097 33002 33009 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 31801 32031 32005 -- --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 90.720 e 358.400 kbps (T3 2018), e entre 238.942 e 343.198 kbps (T4 2018).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

servizo de acceso a internet HFC 60/6Mb
nivel medido
medición

T4
2018 (3)

T1
2019

T2
2019 (4)

T3
2019

T4
2019

baixada velocidade media (Kbps) 54796 56402 56459 (1) -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 57610 57622 57628 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 41873 48959 50314 -- --
subida velocidade media (Kbps) 5832 (2) 5838 (2) 5836 (2) -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 5929 5929 5925 -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 5694 5735 5761 -- --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 46.675 e 61.440 kbps (T2 2018), entre 33.475 e 61.440 kbps (T3 2018) e entre 53.577 e 59.341 kbps (T2 2019).

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 4.856 e 6.144 kbps (T2 2018), entre 4.871 e 6.144 kbps (T3 2018), entre 4.965 e 6.144 kbps (T4 2018), entre 5.035 e 6.144 kbps (T1 2019) e entre 5.055 e 6.144 kbps (T2 2019).

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.