menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

baixada velocidade media (Kbps) 191297 192883 189524 183063 (1) 186762 (3)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 197646 197492 197504 197435 197834
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 160941 177766 157815 130255 146638
subida velocidade media (Kbps) 18808 18805 18830 18632 18832
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 19383 19343 19319 19354 19112
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 17446 17831 18431 16900 18437

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 115.664 kbps e 204.800 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,41%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 101.317 kbps e 204.800 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 150/15Mb
nivel medido
medición

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

baixada velocidade media (Kbps) - - 141625 139642 (1) 144749 (3)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - 151324 151791 152357
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - 118827 103904 120241
subida velocidade media (Kbps) - - 14259 13955 13692
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - 14637 14614 14591
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - 14125 11171 10959

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 66.325 kbps e 153.600 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,42%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 67.819 kbps e 153.600 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

baixada velocidade media (Kbps) 95208 96658 95868 94619 (1) 90214 (3)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 99286 99299 98968 98840 98967
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 71614 82246 85776 78193 58736
subida velocidade media (Kbps) 9660 9679 9698 9585 9717
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 9890 9895 9897 9891 9885
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 9254 9366 9627 8864 9638

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 81.363 kbps e 102.400 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,73%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 33.877 kbps e 102.400 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 50/5Mb
nivel medido
medición

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (1)

baixada velocidade media (Kbps) - - 48860 48235 48325 (2)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - 49723 49723 49720
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - 44259 40201 42611
subida velocidade media (Kbps) - - 4942 4909 4960
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) - - 4989 5042 5027
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) - - 4887 4689 4891

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,41%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 41.963 kbps e 51.200 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 20/2Mb
nivel medido
medición

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

baixada velocidade media (Kbps) 21150 21031 21243 21071 (1) 21179 (3)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 21342 21337 21333 21327 21327
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 19481 19132 20884 19774 20237
subida velocidade media (Kbps) 2200 2270 2280 2272 2270
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 2283 2283 2288 2288 2288
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 1922 2229 2258 2209 2134

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 6.166 kbps e 20.480 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,42%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 5.607 kbps e 20.480 kbps.

 

(*) Para a obtención do percentil 95 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

(**) Para a obtención do percentil 5 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 5 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a Internet que se deixaron de medir

servizo de acceso a internet HFC 100/2Mb
nivel medido
medición

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017

baixada velocidade media (Kbps) 95208 96658 - - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 99286 99299 - - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 71614 82246 - - -
subida velocidade media (Kbps) 2200 2270 - - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 2283 2283 - - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 1922 2229 - - -

 

servizo de acceso a internet HFC 20Mb/600Kb
nivel medido
medición

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017

baixada velocidade media (Kbps) 21150 21031 - - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 21342 21337 - - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 19481 19132 - - -
subida velocidade media (Kbps) 808 806 - - -
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 817 814 - - -
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 787 778 - - -

 

(*) Para a obtención do percentil 95 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

(**) Para a obtención do percentil 5 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 5 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.