menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

velocidadee de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet relevantes

servizo de acceso a internet HFC 500/50Mb
nivel medido
medición

T1
2019

T2
2019

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- -- 446670 (3)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- 459539
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- 406217
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- -- 47139 (4)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- 48031
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- 41802

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 24,12%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 375.236 e 518.104 kbps.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 41.999 e 52.278 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido
medición

T1
2019

T2
2019

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- -- 275945 (3)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- 280233
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- 263343
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- -- 28858
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- 29163
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- 27443

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 23,96%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 252.748 e 299.142 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T1
2019

T2
2019 (2)

T3
2019 (3)

T4
2019 (3)

T1
2020 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 180010 180973 (1) -- -- 186977
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 190507 190468 -- -- 188724
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 142334 149699 -- -- 173537
subida velocidade media (Kbps) 18956 18960 -- -- 19252
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 19244 19254 -- -- 19533
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 18794 18811 -- -- 16887

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 166.269 e 204.800 kbps (T4 2018) e entre 166.802 e 195.144 kbps (T2 2019).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(4) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 26,63%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T1
2019

T2
2019 (2)

T3
2019 (3)

T4
2019 (3)

T1
2020 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 92461 (1) 93318 (1) -- -- 94325
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 95932 95927 -- -- 94883
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 77807 83179 -- -- 87767
subida velocidade media (Kbps) 9714 9717 -- -- 9851
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 9797 9807 -- -- 10188
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 9678 9680 -- -- 8791

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 83.069 e 101.852 kbps (T1 2019) e entre 82.613 e 102.400 kbps (T2 2019).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(4) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 24,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a Internet que deixaron de medirse

servizo de acceso a internet HFC 350/35Mb
nivel medido
medición

T1
2019

T2
2019 (1)

T3
2019

T4
2019

T1
2020

baixada velocidade media (Kbps) 288596 296564 -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 327382 327884 -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 202106 219122 -- -- --
subida velocidade media (Kbps) 32670 32661 -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 33002 33009 -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 32031 32005 -- -- --

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

servizo de acceso a internet HFC 60/6Mb
nivel medido
medición

T1
2019

T2
2019 (3)

T3
2019

T4
2019

T1
2020

baixada velocidade media (Kbps) 56402 56459 (1) -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 57622 57628 -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 48959 50314 -- -- --
subida velocidade media (Kbps) 5838 (2) 5836 (2) -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 5929 5925 -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 5735 5761 -- -- --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 53.577 e 59.341 kbps.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 4.965 e 6.144 kbps (T4 2018), entre 5.035 e 6.144 kbps (T1 2019) e entre 5.055 e 6.144 kbps (T2 2019).

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.