menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

velocidadee de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet relevantes

servizo de acceso a internet HFC 500/50Mb
nivel medido
medición

T2
2019

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

T2
2020 (3)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- 446670 (4) 447997 (4)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- 459539 459316
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- 406217 423353
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- 47139 (5) 47944 (6)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- 48031 48042
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- 41802 47493

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 24,12%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 7,81%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 375.236 e 518.104 kbps (2020 T1) e entre 383.481 e 512.514 kbps (2020 T2).

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 41.999 e 52.278 kbps.

(6) Este valor corrixiuse ao detectarse un erro polo operador. O valor anteriormente publicado era 47.994 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido
medición

T2
2019

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

T2
2020 (3)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- 275945 (4) 276012 (4)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- 280233 279698
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- 263343 269675
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- 28858 28897
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- 29163 28914
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- 27443 28812

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 23,96%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 7,78%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 252.748 e 299.142 kbps (2020 T1) e entre 254.464 e 297.560 kbps (2020 T2).

 

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T2
2019 (1)

T3
2019 (2)

T4
2019 (2)

T1
2020 (3)

T2
2020 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 180973 (5) -- -- 186977 186854 (5)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 190468 -- -- 188724 188664
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 149699 -- -- 173537 176555
subida velocidade media (Kbps) 18960 -- -- 19252 19242
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 19254 -- -- 19533 19423
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 18811 -- -- 16887 17061

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(2) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 26,63%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 7,94%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 166.802 e 195.144 kbps (T2 2019) e entre 174.773 e 198.934 kbps (T2 2020).

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T2
2019 (1)

T3
2019 (2)

T4
2019 (2)

T1
2020 (3)

T2
2020 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 93318 (5) -- -- 94325 94662
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 95927 -- -- 94883 94890
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 83179 -- -- 87767 94069
subida velocidade media (Kbps) 9717 -- -- 9851 9786
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 9807 -- -- 10188 9861
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 9680 -- -- 8791 9083

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(2) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 24,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 11,30%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 83.069 e 101.852 kbps (T1 2019) e entre 82.613 e 102.400 kbps (T2 2019).

 

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a Internet que deixaron de medirse

servizo de acceso a internet HFC 350/35Mb
nivel medido
medición

T2
2019 (1)

T3
2019

T4
2019

T1
2020

T2
2020

baixada velocidade media (Kbps) 296564 -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 327884 -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 219122 -- -- -- --
subida velocidade media (Kbps) 32661 -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 33009 -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 32005 -- -- -- --

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

servizo de acceso a internet HFC 60/6Mb
nivel medido
medición

T2
2019 (1)

T3
2019

T4
2019

T1
2020

T2
2020

baixada velocidade media (Kbps) 56459 (2) -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 57628 -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 50314 -- -- -- --
subida velocidade media (Kbps) 5836 (3) -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 5925 -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 5761 -- -- -- --

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 53.577 e 59.341 kbps.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 5.055 e 6.144 kbps.

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.