menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet relevantes

servizo de acceso a internet HFC 500/50Mb
nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019 (1)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

servizo de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019 (1)

baixada velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --
subida velocidade media (Kbps) -- -- -- -- --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- -- -- --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- -- -- --

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018 (2)

T1
2019

T2
2019 (3)

T3
2019 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 170920 (1) 178493 (1) 180010 180973 (1) --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 196318 190302 190507 190468 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 99198 138002 142334 149699 --
subida velocidade media (Kbps) 18937 18872 18956 18960 --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 19366 19257 19244 19254 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 18755 18479 18794 18811 --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 151.536 e 204.800 kbps (T3 2018), entre 166.269 e 204.800 kbps (T4 2018) e entre 166.802 e 195.144 kbps (T2 2019).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

(4) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018 (2)

T1
2019

T2
2019 (3)

T3
2019 (4)

baixada velocidade media (Kbps) 88675 (1) 92454 92461 (1) 93318 (1) --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 98667 95864 95932 95927 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 52709 78005 77807 83179 --
subida velocidade media (Kbps) 9711 9680 9714 9717 --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 9895 9770 9797 9807 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 9641 9550 9678 9680 --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 78.003 e 102.400 kbps (T3 2018), entre 83.069 e 101.852 kbps (T1 2019) e entre 82.613 e 102.400 kbps (T2 2019).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

(4) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

 

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a Internet que deixaron de medirse

servizo de acceso a internet HFC 350/35Mb
nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018 (2)

T1
2019

T2
2019 (3)

T3
2019

baixada velocidade media (Kbps) 255649 (1) 291070 (1) 288596 296564 --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 330912 327526 327382 327884 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 127608 202521 202106 219122 --
subida velocidade media (Kbps) 32585 32603 32670 32661 --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 32993 33097 33002 33009 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 31986 31801 32031 32005 --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 90.720 e 358.400 kbps (T3 2018), e entre 238.942 e 343.198 kbps (T4 2018).

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,69%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

 

servizo de acceso a internet HFC 60/6Mb
nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018 (3)

T1
2019

T2
2019 (4)

T3
2019

baixada velocidade media (Kbps) 52466 (1) 54796 56402 56459 (1) --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 59242 57610 57622 57628 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 34626 41873 48959 50314 --
subida velocidade media (Kbps) 5869 (2) 5832 (2) 5838 (2) 5836 (2) --
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 5930 5929 5929 5925 --
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 5766 5694 5735 5761 --

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 46.675 e 61.440 kbps (T2 2018), entre 33.475 e 61.440 kbps (T3 2018) e entre 53.577 e 59.341 kbps (T2 2019).

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 4.856 e 6.144 kbps (T2 2018), entre 4.871 e 6.144 kbps (T3 2018), entre 4.965 e 6.144 kbps (T4 2018), entre 5.035 e 6.144 kbps (T1 2019) e entre 5.055 e 6.144 kbps (T2 2019).

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,75%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

(4) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutro.

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.