menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

T3
2017

T4
2017

baixada velocidade media (Kbps) 189524 183063 (1) 186762 (3) 187604 (4) 187579 (5)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 197504 197435 197834 197966 198046
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 157815 130255 146638 137513 142161
subida velocidade media (Kbps) 18830 18632 18832 18927 18897
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 19319 19354 19112 19331 19220
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 18431 16900 18437 18764 18793

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 115.664 kbps e 204.800 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,41%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 101.317 kbps e 204.800 kbps.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 119.014 kbps e 204.800 kbps.

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 132.683 kbps e 204.800 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 150/15Mb
nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

T3
2017

T4
2017

baixada velocidade media (Kbps) 141625 139642 (1) 144749 (3) 142809 (4) 142844 (6)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 151324 151791 152357 152400 152487
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 118827 103904 120241 107739 113288
subida velocidade media (Kbps) 14259 13955 13692 14000 (5) 14323
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 14637 14614 14591 14656 14670
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 14125 11171 10959 10150 14214

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 66.325 kbps e 153.600 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,42%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 67.819 kbps e 153.600 kbps.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 73.121 kbps e 153.600 kbps.

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 11.767 kbps e 15.360 kbps.

(6) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 85.921 kbps e 153.600 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

T3
2017

T4
2017

baixada velocidade media (Kbps) 95868 94619 (1) 90214 (3) 89103 (4) 93827 (5)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 98968 98840 98967 98556 98598
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 85776 78193 58736 54029 77469
subida velocidade media (Kbps) 9698 9585 9717 9715 9714
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 9897 9891 9885 9893 9893
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 9627 8864 9638 9646 9649

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 81.363 kbps e 102.400 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 10,73%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 33.877 kbps e 102.400 kbps.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 47.786 kbps e 102.400 kbps.

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 86.635 kbps e 102.400 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 50/5Mb
nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (1)

T3
2017

T4
2017

baixada velocidade media (Kbps) 48860 48235 48325 (2) 49020 49186
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 49723 49723 49720 49728 49735
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 44259 40201 42611 44408 44676
subida velocidade media (Kbps) 4942 4909 4960 4956 4952
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 4989 5042 5027 5037 5007
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 4887 4689 4891 4904 4902

(1) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,41%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(2) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 41.963 kbps e 51.200 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 20/2Mb
nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017 (2)

T3
2017

T4
2017

baixada velocidade media (Kbps) 21243 21071 (1) 21179 (3) 21105 (4) 21273 (5)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 21333 21327 21327 21335 21338
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 20884 19774 20237 20003 21018
subida velocidade media (Kbps) 2280 2272 2270 2279 2278
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) 2288 2288 2288 2288 2288
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) 2258 2209 2134 2254 2253

(1) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 6.166 kbps e 20.480 kbps.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 8,42%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidad cos correspondentes doutro.

(3) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 5.607 kbps e 20.480 kbps.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 5.280 kbps e 20.480 kbps.

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 6.467 kbps e 20.480 kbps.

 

(*) Para a obtención do percentil 95 tómanse todas as medidas da velocidadee de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas. Correspóndese coa velocidadee máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

(**) Para a obtención do percentil 5 tómanse todas as medidas da velocidadee de transmisión conseguida, ordéanse de menor a maior e se toma o rexistro correspondente ao 5 % de todas elas. Correspóndese coa velocidadee máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga exceptuando o 5% de descargas máis rápidas.

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.