menú

velocidade de transmisión de datos conseguida

velocidade de transmisión de datos conseguida para servizos de acceso a internet relevantes

servizo de acceso a internet HFC 500/50Mb
nivel medido
medición

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

T2
2020 (3)

T3
2020

baixada velocidade media (Kbps) -- -- 446.670 (4) 447.997 (4) 446.982 (4)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 459.539 459.316 458.999
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 406.217 423.353 419.156
subida velocidade media (Kbps) -- -- 47.139 (5) 47.944 (6) 47.939
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 48.031 48.042 48.045
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 41.802 47.493 47.406

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 24,12%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 7,81%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 375.236 e 518.104 kbps (2020 T1), entre 383.481 e 512.514 kbps (2020 T2) e entre 385.998 e 507.967 kbps (2020 T3).

(5) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 41.999 e 52.278 kbps.

(6) Este valor corrixiuse ao detectarse un erro polo operador. O valor anteriormente publicado era 47.994 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 300/30Mb
nivel medido
medición

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

T2
2020 (3)

T3
2020

baixada velocidade media (Kbps) -- -- 275.945 (4) 276.012 (4) 275.366 (4)
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 280.233 279.698 279.320
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 263.343 269.675 265.725
subida velocidade media (Kbps) -- -- 28.858 28.897 28.897
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 29.163 28.914 28.912
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 27.443 28.812 28.823

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 23,96%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 7,78%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 252.748 e 299.142 kbps (2020 T1), entre 254.464 e 297.560 kbps (2020 T2) e entre 254.692 e 296.039 kbps (2020 T3).

 

servizo de acceso a internet HFC 200/20Mb
nivel medido
medición

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

T2
2020 (3)

T3
2020

baixada velocidade media (Kbps) -- -- 186.977 186.854 (4) 187.165
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 188.724 188.664 188.629
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 173.537 176.555 182.862
subida velocidade media (Kbps) -- -- 19.252 19.242 19.408
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 19.533 19.423 19.422
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 16.887 17.061 19.348

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 26,63%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu unha indispoñibilidade media do 7,94%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(4) O valor medio reportado obtívose a partir dun conxunto de medicións que presentan unha dispersión significativa de valores, podendo establecerse que o valor real do parámetro pode situarse entre 174.773 e 198.934 kbps.

 

servizo de acceso a internet HFC 100/10Mb
nivel medido
medición

T3
2019 (1)

T4
2019 (1)

T1
2020 (2)

T2
2020 (3)

T3
2020

baixada velocidade media (Kbps) -- -- 94.325 94.662 94.543
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 94.883 94.890 94.890
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 87.767 94.069 92.752
subida velocidade media (Kbps) -- -- 9.851 9.786 9.844
percentil 95 velocidade máxima - Kbps (*) -- -- 10.188 9.861 9.860
percentil 5 velocidade máxima - Kbps (**) -- -- 8.791 9.083 9.758

(1) En cumprimento do especificado no apartado 10.3 dos “Criterios adicionais para a medición dos parámetros de calidade de servizo específicos para o servizo de acceso a Internet” non se publican os datos ao sufrir unha disfunción no sistema de medida, observando nos mesmos un erro que afecta á veracidade e comparabilidade do indicador obtido.

(2) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 24,70%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

(3) Os datos que seguen foron obtidos mediante un sistema de medidas que, durante o trimestre, sufriu dunha indispoñibilidade media de 11,30%, o que debe ser tido en conta para os efectos da súa comparabilidade cos correspondentes doutros operadores.

 

(*)Para a obtención do percentil 95 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordénanse de menor a maior e tómase o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade máxima alcanzada entre todos os intentos de descarga/subida exceptuando o 5% de descargas/subidas máis rápidas.

(**)Para a obtención do percentil 5 tómanse todas as medidas da velocidade de transmisión conseguida, ordénanse de menor a maior e tómase o rexistro correspondente ao 5 % de todas elas. Correspóndese coa velocidade mínima alcanzada entre todos os intentos de descarga/subida exceptuando o 5% de descargas/subidas máis lentas.

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.