menú

tempo de resolución de reclamacións dos clientes

servizo fixo

nivel medido
medición

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

T3
2018

percentil 95
(días) *
18 19,95 13,87 13,80 16,74

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

servizo móbil

nivel medido
medición

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

T3
2018

percentil 95
(días) *
18 19,55 13,94 14,08 16,96

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

*Para a obtención do percentil 95 tómanse todas as reclamacións de clientes residenciais resoltas no trimestre, ordéanse de menor a maior tempo de resolución e tómase o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.