menú

tempo de reparación de avarías para liñas de acceso fixo

servizo telefónico fixo

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

percentil 95 do tempo máximo (horas) 77,83 91,03 39,51 53,85 72,72
porcentaxe reparado no prazo obxectivo (%) 88,10 87,24 96,01 94,06 91,64

O prazo obxectivo de reparación definido polo operador é de 48 horas.
A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.
As citas para a reparación de avarías de liñas de acceso fixo poden efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

(*) para a obtención do percentil 95 considéranse todas as solicitudes de suministro realizadas por clientes residenciais atendidas no trimestre, ordéanse de menor a maior tempo de provisión e tómase o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas.

 

servicio de acceso a internet

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

percentil 95 do tempo máximo (horas) 99,04 80,12 48,51 67,97 100,40
porcentaxe reparado no prazo obxectivo (%) 89,35 91,13 94,87 93,25 90,94

O prazo obxectivo de reparación definido polo operador é de 48 horas.
A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.
As citas para a reparación de avarías de liñas de acceso fixo poden efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

(*) para a obtención do percentil 95 considéranse todas as solicitudes de suministro realizadas por clientes residenciais atendidas no trimestre, ordéanse de menor a maior tempo de provisión e tómase o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas.

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.