menú

proporción de avisos de avería por liña de acceso fixo

servizo telefónico fixo

nivel medido
medición

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

T4
2020

porcentaxe (%) 0,99 0,58 0,55 0,64 0,74

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

servizo de acceso a internet

nivel medido
medición

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

T4
2020

porcentaxe (%) 3,64 2,24 3,06 2,95 4,28

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.