menú

proporción de avisos de avería por liña de acceso fixo

servizo telefónico fixo

nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

porcentaxe (%) 0,90 1,09 0,84 0,77 0,72

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

servizo de acceso a internet

nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

porcentaxe (%) 3,58 4,23 3,87 4,17 3,77

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.