menú

proporción de avisos de avería por liña de acceso fixo

servizo telefónico fixo

nivel medido
medición

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

porcentaxe (%) 1,32 0,93 1,00 0,98 0,91

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

servizo de acceso a internet

nivel medido
medición

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

porcentaxe (%) 5,85 4,29 3,83 3,97 3,72

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.