menú

proporción de avisos de avería por liña de acceso fixo

servizo telefónico fixo

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

porcentaxe (%) 1,05 1,08 1,32 0,93 1,00

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

servizo de acceso a internet

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

porcentaxe (%) 3,90 4,33 5,85 4,29 3,83

A comunicación de avisos de avaría de liñas de acceso fixo pode efectuarse chamando ao 1449, de 00:00 a 24:00 de Luns a Domingo.

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.