menú

reclamacións sobre corrección de facturas

servizo fixo

nivel medido
medición

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

percentil 95
(días) *
0,42 0,76 0,64 0,73 0,50

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

servizo móbil

nivel medido
medición

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

percentil 95
(días) *
0,23 0,37 0,27 0,32 0,27

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.