menú

reclamacións sobre corrección de facturas

servizo fixo

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

percentil 95
(días) *
0,33 0,52 0,42 0,76 0,64

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

servizo móbil

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

percentil 95
(días) *
0,30 0,36 0,23 0,37 0,27

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.