menú

reclamacións sobre corrección de facturas

servizo fixo

nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

percentil 95
(días) *
0,62 0,63 0,67 0,93 1,01

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 8:00 a 22:00 de luns a venres e de 9:00 a 14:00 os sábados, non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

servizo móbil

nivel medido
medición

T3
2018

T4
2018

T1
2019

T2
2019

T3
2019

percentil 95
(días) *
0,33 0,35 0,34 0,38 0,37

O horario de funcionamento do servizo de atención ao cliente é de 8:00 a 22:00 de luns a venres e de 9:00 a 14:00 os sábados, non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.