menú

frecuencia de reclamacións dos clientes

servizo fixo

nivel medido
medición

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

porcentaxe (%) 2,65 4,21 3,40 3,92 3,05

Para contactar co servizo de atención ao cliente poden chamar ao 1449 de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

servizo móbil

nivel medido
medición

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

porcentaxe (%) 1,36 2,41 1,37 1,62 1,40

Para contactar co servizo de atención ao cliente poden chamar ao 1449 de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

Ministerio de Economía e Empresa
Ministerio de Economía e Empresa

esta información facilítase dacordo co establecido polo  Ministerio de Economía e Empresa na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.