menú

frecuencia de reclamacións dos clientes

servizo fixo

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

porcentaxe (%) 2,13 3,08 2,65 4,21 3,40

Para contactar co servizo de atención ao cliente poden chamar ao 1449 de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

servizo móbil

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

porcentaxe (%) 4,65 2,35 1,36 2,41 1,37

Para contactar co servizo de atención ao cliente poden chamar ao 1449 de 08:00 a 22:00 de luns a sábados non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.