menú

frecuencia de reclamacións dos clientes

servizo fixo

nivel medido
medición

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

T4
2020

porcentaxe (%) 5,43 5,67 5,25 5,07 4,36

Para contactar co servizo de atención ao cliente poden chamar ao 1449 de 8:00 a 22:00 de luns a venres e de 9:00 a 14:00 os sábados, non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

servizo móbil

nivel medido
medición

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

T4
2020

porcentaxe (%) 1,63 1,54 1,28 1,39 0,98

Para contactar co servizo de atención ao cliente poden chamar ao 1449 de 8:00 a 22:00 de luns a venres e de 9:00 a 14:00 os sábados, non festivos.
Ademais de por teléfono, podes contactar con nós través das nosas distintas canles de R (web, redes sociais, tendas, correo…).

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.