menú

conclusión da auditoría

A auditoría realizada en maio de 2017 polo Servizo de Certificación da Cámara Oficial de Comercio de Madrid acredita que R, dispón e aplica un sistema de medida e seguimento dos niveis de calidade de servizo, implantado conforme ao disposto na normativa vixente, debidamente documentado e coincidente coa descrición depositada na Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital.

Asimesmo, dita auditoría tamén acredita que o proceso utilizado para a realización das medidas asegura a non existencia de erros que supoñan unha mellora superior ao 5% con respecto ao seu valor real.

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.