menú

conclusión da auditoría

A auditoría realizada en abril de 2020 por AENOR INTERNACIONAL, S.A.U acredita que R CABLE Y TELECOMUNICACIONES S.A. dispón e aplica un sistema de medida e seguimento dos niveis de calidade de servizo, implantado conforme ao disposto na normativa vixente, debidamente documentado e coincidente coa descrición depositada na Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestructuras Dixitais.

Asimesmo, dita auditoría tamén acredita que o proceso utilizado para a realización das medidas asegura a non existencia de erros que supoñan unha mellora superior ao 5% con respecto ao seu valor real.

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.