menú

tempo de suministro de acceso á red fixa

nivel medido
medición

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

percentil 95
(días) *
19 20 19 17 19

 

horario de recollida de
solicitudes de suministro
24x7, incluidos sábados e domingos
horario para concertar citas
de suministro
desde 8:30 ata 22:30 días laborais.
desde 9:00 ata 15:00 días non laborais.
en domingos non se concertan citas.

 

(*) para a obtención do percentil 95 considéranse todas as solicitudes de suministro realizadas por clientes residenciais atendidas no trimestre, ordéanse de menor a maior tempo de provisión e tómase o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas.

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.