menú

tempo de suministro de accesos a Internet

nivel medido
medición

T4
2019

T1
2020

T2
2020

T3
2020

T4
2020

percentil 95
(días) *
14 -- (1) -- (1) -- (1) -- (1)

 

horario de recollida de
solicitudes de suministro
24x7, incluídos sábados e domingos
horario para concertar citas
de suministro
dende 8:30 ata 22:30 días laborais.
dende 9:00 ata 15:00 días non laborais.
en domingos non se concertan citas.

 

(*) para a obtención do percentil 95 considéranse todas as solicitudes de suministro realizadas por clientes residenciais atendidas no trimestre, ordéanse de menor a maior tempo de provisión e tómase o rexistro correspondente ao 95 % de todas elas.

(1) exclúense deste indicador as solicitudes de subministración contabilizadas no P95 de tempo de subministración de acceso á rede fixa.

 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.