menú

calidade de servizo

sobre a calidade de servizo

A información de Calidade de Servizo que se facilita nos seguintes apartados elaborouse segundo establecido na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servizos de comunicacións electrónicas.

Para unha maior información sobre a regulación da Calidade de Servizo  pode consultarse o apartado específico da páxina de Internet da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital (SESIAD) relativo a Calidade de Servizo.

 

ministerio de Industria, Energia y Turismo
ministerio de Industria, Energia y Turismo

esta información facilítase dacordo co establecido polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital na Orde IET/1090/2014, do 16 de xuño, pola que se regulan as condicións relativas á calidade de servizo na prestación dos servicizos de comunicacións electrónicas.