menú

sobre R

información legal sobre R, sobre os servizos prestados, o uso da web e dos datos dos clientes


razón social e datos fiscais

información sobre o domicilio fiscal e social de R

responsabilidade social corporativa

compromiso social corporativo de R na súa contorna social e económica

nota legal web

condicións que regulan o uso da web www.mundo-r.com

títulos habilitantes

licenzas, autorizacións e concesións outorgadas a R

sistema de xestión

información sobre o sistema de xestión e certificacións en R

declaración de privacidade

dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición de datos